FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Endometr

 

W naszej praktyce stosujemy najnowszej V generacji elektroniczny endometr RAYPEX 5, który służy do precyzyjnego pomiaru długości roboczej kanału korzeniowego w trakcie leczenia endodontycznego (kanałowego). Dzięki temu możemy z ogromną dokładnością opracować a następnie wypełnić kanał korzeniowy. Duży kolorowy wyświetlacz dodatkowo ilustruje ruch instrumentu wzdłuż całego kanału korzeniowego.